Ole Bull Museum Lysøen

Museet Lysøen består av fiolinisten Ole Bulls villa og selve øyen med skog og parkanlegg.

Her finner du også et gammelt gårdstun fra 1600-tallet og en liten kafé.

All bebyggelse på Lysøen er samlet på øyas østside, nær sjøen. Dominerende i landskapet er Ole Bulls villa med tilhørende tjenerbolig og uthus (nå kafé). Ved anløpskaien ligger også et gammelt gårdstun fra 1600-tallet; Gamletunet.

Ole Bulls sommervilla på Lysøen ble bygget i årene 1872-73, og den er helt unik i norsk bygningshistorie. Hans ”lille Alhambra”, som han kalte den selv, betraktes som et høydepunkt i historismens utfoldelse i Norge. Med sitt løkkuppelprydede tårn, eksotisk ornamentering både i eksteriøret og i den høyloftede musikkhallen, alt sirlig skåret ut i norsk furu, ligger villaen på øyen som et lyseblått eventyrslott. Villaen er åpen for omvisninger. Da får man se musikkhallen, Ole Bulls soverom, anegalleriet, samt stuene i underetasjen.

På den 700 mål store øyen finner du også en fantastisk natur, 13 km med skjellsandbelagte turstier, lysthus og på øyens høyeste punkt, 76 m.o.h., et utsiktstårn reist til minne om Ole Bull.

Historien bak museet
Lysøen med Ole Bulls villa ble i 1974 gitt som gave til Foreningen til Norske Fortidsminnesmerkers Bevaring, Bergen og Hordaland avdeling av Ole Bulls barnebarn, Sylvea Bull Curtis. Museet drives etter donators ønsker og intensjoner. Hun fikk selv oppleve å se Lysøen forme seg som museum og var frem til sin død i 1988 engasjert og interessert i driften av museet.

Hun uttalte selv følgende om bakgrunnen for gaven:
”Det er mitt håp at bevaringen av denne eiendom og minnet om Ole Bull og andre som han hadde tilknytning til, vil bidra til opprettholdelsen av Norges store kulturarv .”

Museet Lysøen er fra 1. januar 2007 konsolidert som ett av tre komponisthjem under KODE

Velkommen til Lysøen, til kultur- og naturopplevelser!

Eldre kart over Lysøen - Ole Bulls egen eventyrøy.