Åpen kiosk

I sommer har vi åpen kiosk på Lysøen tirsdag-søndag, fra 15. juni – 21. august.

Mens Ole Bulls villa er stengt for renovering, legger vi til rette for naturopplevelser for øyen og vi har nå åpnet en sommerkiosk i "Stuen" i Gamletunet som ligger ved kaien på Lysøen.

Her kan du kjøpe is, kaffe, te, kakao, mineralvann, brus og diverse snacks til besøket ditt på øyen. 
Det er satt opp sittegrupper på plenen utenfor, hvor du også kan ta et slag krokket om været tillater det.

Kiosken er åpen kl. 11.30–16.00

tirsdag–søndag, fra 15. juni–21. august.

Husk at det er totalforbud mot å gjøre opp ild av noe slag på Lysøen, så ingen grilling er tillatt.
Like ved kiosken er det også satt opp publikumstoaletter, som er tilgjengelig så lenge båten går. 

Velkommen til Lysøen! 

Om Gamletunet

Den første kjente bosettingen på Lysøen var på der vi i dag finner Gamletunet. De første som ryddet seg plass under den tunge furuskogen på øyen var Brita og Jon Lysøy, trolig rundt 1670.

Gården Lysøen var leilendingsbruk under storgården Lysekloster frem til 1872, da Ole Bull kjøpte øyen. Frem til den tid strevde den ene leilendingen etter den andre med jordbruk og litt fiske. Da Ole Bull overtok og bygget ”Villa Lysø” flyttet en forpakter og oppsynsmann inn på bruket.

Gamletunet består i dag av 8 bygg; Stue, løe, flor, loft, eldhus, potetkjeller, vaskehus og naust. Selv om det gjennom årene er kommet nye hus og anlegg til, gir likevel Gamletunet et karakteristisk inntrykk av eldre byggeskikk og form for et mindre ettbrukstun.
Stuen, loftet, og flor er bygget av laftet tømmer med sperretak. Utenpå ligger horisontalt grovt panel.

"Stuen" er fra 1825, sannsynligvis bygget på tuftene etter et eldre bygg. Den var opprinnelig en røykovnstue med ljore i taket. Nåværende vinduer, innvendig panel og utvendig horisontalt panel er av nyere dato, samt nytt skifertak.