Ole Bull Museum Lysøen

Museet Lysøen består av fiolinisten Ole Bulls villa og selve øyen med skog og parkanlegg.

Her finner du også et gammelt gårdstun fra 1600-tallet og en liten kafé.

All bebyggelse på Lysøen er samlet på øyas østside, nær sjøen. Dominerende i landskapet er Ole Bulls villa med tilhørende tjenerbolig og uthus (nå kafé). Ved anløpskaien ligger også et gammelt gårdstun fra 1600-tallet; Gamletunet.

Ole Bulls sommervilla på Lysøen ble bygget i årene 1872-73, og den er helt unik i norsk bygningshistorie. Hans ”lille Alhambra”, som han kalte den selv, betraktes som et høydepunkt i historismens utfoldelse i Norge. Med sitt løkkuppelprydede tårn, eksotisk ornamentering både i eksteriøret og i den høyloftede musikkhallen, alt sirlig skåret ut i norsk furu, ligger villaen på øyen som et lyseblått eventyrslott. Villaen er åpen for omvisninger. Da får man se musikkhallen, Ole Bulls soverom, anegalleriet, samt stuene i underetasjen.

På den 700 mål store øyen finner du også en fantastisk natur, 13 km med skjellsandbelagte turstier, lysthus og på øyens høyeste punkt, 76 m.o.h., et utsiktstårn reist til minne om Ole Bull.

Historien om Ole Bull og Lysøen

I 1872 er Bull 62 år, han har voksne barn fra første ekteskap, har nylig giftet seg på nytt med amerikanske Sara Thorp (1850–1911) og fått datteren Olea. Han leter etter muligheter til å bygge et nytt hjem til sin nye familie, og finner dette på Lysøen.

Ole Bulls sommervilla på Lysøen ble bygget i årene 1872-73, og den er helt unik i norsk bygningshistorie.  Stadskonduktør i Bergen, Conrad Fredrik von der Lippe, var engasjert til å tegne villaen. Ole Bulls «lille Alhambra», som han kalte den selv, betraktes som et høydepunkt i historismens utfoldelse i Norge. Med sitt løkkuppelprydede tårn, eksotisk ornamentering både i eksteriøret og i den høyloftede musikkhallen, alt sirlig skåret ut i norsk furu, ligger villaen på øyen som et lyseblått eventyrslott.

I løpet av våren 1873 blir villaen ferdigstilt, og det blir anlagt veier og plantet trær. I slutten av juli 1873 ankommer Ole Bull sammen med kone, datter og sine amerikanske svigerforeldre for å ta huset i øyesyn. Sammen med Thorp familien oppholdt Bull seg der mesteparten av sommeren 1873.

Etter Ole Bulls død, 17. august 1880, fortsatte familien Thorp og deres amerikanske etterkommere å bruke villaen om somrene, og de bygger også på villaen med arker og flere soveværelser. I 1973 skjenker Sylvea Bull Curtis, Ole Bulls datterdatter, eiendommen til Fortidsminneforeningens Bergensavdeling og Lysøen blir et museum.

 Ole Bull Museum Lysøen drives etter donators ønsker og intensjoner. Hun fikk selv oppleve å se Lysøen forme seg som museum og var frem til sin død i 1988 engasjert og interessert i driften av museet.

Sylvea Bull Curtis uttalte selv følgende om bakgrunnen for gaven:
«Det er mitt håp at bevaringen av denne eiendom og minnet om Ole Bull og andre som han hadde tilknytning til, vil bidra til opprettholdelsen av Norges store kulturarv.»

Museet Lysøen er fra 1. januar 2007 konsolidert som ett av tre komponisthjem under KODE.

Velkommen til Lysøen, til kultur- og naturopplevelser!

Eldre kart over Lysøen - Ole Bulls egen eventyrøy.